Nordplus gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid innenfor livslang læring til åtte nordiske og baltiske deltakerland.

  • Styrke og utvikle det nordiske utdanningssamarbeidet og bidra til å skape et nordisk-baltisk utdanningsområde;
  • Støtte, bygge på, dra nytte av, og spre innovative produkter og prosesser på utdanningsområdet gjennom systematisk utveksling av erfaringer og god praksis;
  • Bidra til utviklingen av kvalitet og innovasjon i utdanningssystemene for livslang læring i deltakerlandene gjennom utdanningssamarbeid, samt samarbeid med arbeidslivet, om utviklingsprosjekter, utveksling og nettverksbygging;
  • Fremme nordisk språk og kultur og gjensidig nordisk-baltisk språklig og kulturell forståelse;
  • Styrke språkforståelsen særlig blant barn og unge i de nordiske språk, primært dansk, svensk og norsk;
  • Stimulere interessen for, kunnskap om og forståelse for de nordiske språk.

Links:

http://www.nordplusonline.org/