Vår visjon

Nitin er en ikke-for-profit, ikke-statlig organisasjon, basert i Stavanger.
Organisasjonen ble grunnlagt i 2010 av en gruppe unge gründere med lang internasjonal erfaring innen ungdomsarbeid, utdanning og opplæring, og med et bredt nettverk.
Nitin er en aktiv deltaker i global bærekraftig utvikling, gjennom internasjonalt samarbeid, yrkesrettet utdanning og interkulturell læring.

Våre mål

Vi tar sikte på å øke det menneskelige potensialet ved å gi læringsmuligheter til å utvikle personlige ferdigheter og faglig kompetanse gjennom såvel uformelle, ikke-formelle og formell utdanning.

Nitin gir

  • studenter, frivillige, unge gründere og arbeidstakere generelt muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom mobilitet og frivillige programmer, praksisplasser, tilskudd og stipend i andre land,
  • Norske bedrifter, bransjer og gründere tilgang til en internasjonal pool av konsulenter, fagarbeidere, praksisplasser, trenere og tilretteleggingseksperter for å hjelpe til spesifikke behov,
  • Norske kommuner, universiteter, FoU-sentre og andre offentlige institusjoner et internasjonalt nettverk rammeverk for samarbeid og utvikling av partnerskap for multilaterale prosjekter.