SIU – Senter For Internasjonalisering av Utdanning

Funding av SIU

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er et nasjonalt kompetanse- og informasjonssenter som fremmer internasjonalt samarbeid innen utdanning og forskning. SIU er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

SIU holder til i Bergen og har omtrent 65 ansatte. Senteret skal fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innen utdanning.
Senteret har en viktig oppgave i å samordne tiltak på nasjonalt nivå, i samsvar med offisielle retningslinjer for politikken på feltet.
SIU er Norges kontor for internasjonale program og tiltakt innenfor utdanning, og forvalter program for flere offentlige oppdragsgivere. Senteret har også ansvar for å profilere Norge som utdanningsnasjon og arbeidsland for forskere, drive informasjonsarbeid, rådgivning og utredning.

Official Link:

http://siu.no/nor/Globalmeny/Om-SIU